دستگاه پاک کردن لیبل بطری

دستگاه پاک کننده لیبل برای پاک کردن لیبل ها و قطعات باقی مانده PVC از بطری های ضایعاتی پت مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی دستگاه در ادامه آمده است: